Under denna flik kommer vi att hålla er uppdaterade på bland annat dessa punkter:
- Meddelanden från trafikskolan
- Uppdateringar från Transportstyrelsen och Trafikverket


Värt att veta! Publicerades 2022-09-19 av Transportstyrelsen:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2022/fyra-manaders-giltighetstid-for-godkant--fran-och-med-den-1-oktober/